Om översättning

 

 

 

Att översätta innebär att dansa i kedjor

Heinrich Heine

 

Poeten rör sig från livet in i språket, översättaren rör sig från språket in i livet. Båda försöker, likt invandraren, att urskilja det osynliga, det, som står mellan raderna, de hemliga sammanhangen   -

Anne Michaels