Ordtaxa

I regel debiteras uppdraget efter antalet ord i utgångstex-ten. Andra faktorer som avgör priset är t.ex. textens längd och svårighetsgrad.

 

Minimitaxa

Vid mycket små uppdrag kan det förekomma att arbetsin-satsen inte står i relation till antalet översatta ord. I dessa fall debiteras en minimitaxa.