• Översättning
  • Tolkning
  • Hjälp vid t.ex. affärskontakter, konferenser, mässor eller besök
  • Korrekturläsning (svenska och tyska)

 

Texter och andra uppdrag behandlas alltid professionellt. Sekretess är en självklarhet.